سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ابراهیمی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی خان احمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
شاپور رودپیما – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد جعفر طاهر زاده – School of Engineering, University of Boras, Sweden.

چکیده:

حجم عظیمی از ضایعات نان در کشور تولید می شود که تبدیل آن به خوراک واحدهای تخمیری می تواند از مصرف آن در خوراک دام و آلودگی شیر به مایکوتوکسین ها بکاهد. آزمایشات نشان داد که هیدرولیز ضایعات نان توسط آلفا آمیلاز به عنوان مرحله اول تبدیل آن به یک خوراک مناسب برای فرایندهای تخمیری بدون نیاز به آسیا کردن امکان پذیر الست. به دلیل ژلاسیون نسبی نشاسته نان، هیدرولیز آن در مقایسه با آرد در دمای پایینتر از دمای ژلاسیون کاملتر بوده ولی در دمای بالاتر به دلایلی از جمله محصور بودن نشاسته نان در شبکه گلوتنی کندتر است.