سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه شفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مصطفی یوسفی راد – دانشگاه پیام نور اراک

چکیده:

در این تحقیق به بررسی هیدروژئوشیمی چشمه آب چپقلی پرداخته شده است. چشمه چپقلی در حوضه آبریز شازند در جنوب غربی استان مرکزی قرار دارد.در این خصوص وجهت مطالعه هیدروشیمی این چشمه در ابتدا ساختار زمین شناسی در منطقه مورد نظر مورد بررسی دقیقی قرارگرفت که در مرحله نهایی ارتباط این ساختار با عناصر و ترکیبات شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به منظور بررسی شیمیایی آب چشمه چپقلی اقدام به آنالیزهای کیفی و کمی نموده و از دقیق ترین دستگاهها برای این منظور استفاده شده است. با توجه به نتایج فوق،اگرچه آب این چشمه بسیاری از امتیازات آب های کارستی را از نظر کیفی دارا می باشد میزان عناصر سنگین و سمی آب چشمه چپقلی نظیر سرب ، کادمیم، کروم، بیسموت، کبالت و باریم بیش از حداکثر مجاز به دست آمد