سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین زهدی فسائی – گروه مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

افزایش روزافزون خودروها، موجب افزایش تقاضای بنزین شده است . قیمت سوخت های فسیلی روز به روز در حال افزایش و در عین حال تجدید ناپذیر و فناپذیر اند . از سوی دیگر، ایجاد آلودگی و تهدید جان انسان ها سبب شده است،ایده جایگزینی آن ها با سوخت هایی پاک ،ارزان و تجدید پذیر همچون هیدروژن مطرح گرد د. امروزه بسیاری از شرکت های بزرگ خودروسازی به سمت هیدروژن سوز کردن خودروها درحال حرکت اند .هدف از این مقاله بیان ضرورت کاهش مصرف بنزین، و معرفی سوخت هیدروژنی ،زمینه های تحقیق موجود در آن،به پژوهشگران و صنایع خودروسازی داخلی است،تا همگام با کشورهای پیشرو به این مهم نائل آییم.