مقاله وابستگي متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپيوئيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در روان شناسي باليني از صفحه 71 تا 79 منتشر شده است.
نام: وابستگي متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپيوئيدي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وابستگي متقابل
مقاله سلامت روان
مقاله سوء مصرف مواد اپيوئيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندحسيني شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي ايمان اله
جناب آقای / سرکار خانم: آقابيگي آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات اخير حاکي از وابستگي متقابل و عدم سلامت روان همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر است. هدف اين پژوهش بررسي رابطه وابستگي متقابل و سلامت روان همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپيوئيدي بود.
روش: تعداد 30 بيمار مراجعه کننده به مرکز درمان اجتماع محور و همسران آنان به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و پرسشنامه هاي GHQ-28 و وابستگي متقابل را تکميل نمودند.
يافته ها: بين وابستگي متقابل همسران افراد دچار سوء مصرف مواد و سلامت روان آنان رابطه وجود داشت. اضطراب به تنهايي (R2=0.31) و اضطراب و عملکرد اجتماعي تواما (R2=0.46) تغييرات وابستگي متقابل را پيش بيني مي کردند.
نتيجه گيري: وابستگي متقابل همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افزايش نشانه هاي عدم سلامت رواني آنها همبسته است. اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعي مهمترين نشانه هاي پيش بيني کننده وابستگي متقابل هستند.