سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
بایزید گلابی – عضوهیئت علمی گروه معماری واحدمهاباد دانشگاه آزاداسلامی مهاباد ایران
ارسلان طهماسبی – عضوهیئت علمی گروه معماری واحدمهاباد دانشگاه آزاداسلامی مهاباد ایران
یوسف حمه جانی – استادیاروعضو هیئت علمی گروه معماری واحدسنندج دانشگاه آزاداسلامی سنندج ایران
قادر بایزیدی – استادیاروعضو هیئت علمی گروه معماری واحدسنندج دانشگاه آزاداسلامی سنندج ایران

چکیده:
فرهنگ نظام همزیستی ارزشها کثرت هنجارهای رفتاری وپژواک تمدن خودی وبیگانه است وهنرحلقه ای درزنجیره عناصرفرهنگ است که بیش ازهمه گشوده بردیگر فرهنگ ها ومردمان است سینما هم فراگیر وهم احاطه کننده است زیبایی تصاویر به زیبایی روایات گره خواهد خورد وموضوع تفکری بی پایان خواهدگشت سینما با کمک ظرافت شاعرانه و منحصربفرد خود مارا باجهانی تازه اشنا می کند تلاش درراستای معرفی هویت ملتی بافرهنگ سنت مکان و….چنانچه مبتنی برشناخت واگاهی باشد نتایج درخشانی به بار خواهد آورد مردمان برای اثبات خودی بودن و تمایز ازغیرمشخصه هایی دارند که به عنوان مولفه های هویت مطرحند این مولفه ها برای خود ی نمایان و برای غیرمستترند سینماگران غیرکرد هویت کردها را سطحی شناخته اند و ظاهر ناقص آنرا بازنمایی میکنند پژوهش حاضر با رویکرد معنا گرا ونگرش فرهنگی – اجتماعی درطلب شناخت ویژگی ها و تشخیص عوامل موثر و مرتبط با هویت برای یک فردکرد براساس نیازهای همه دوره های زندگی اوست درعین واکاوی فیلم تخته سیاه دومین ساخته سمیرا مخملباف روش انجام تحقیق دراین پژوهش ترکیبی ازروش توصیفی تحلیلی و روش تفسیری – تاریخی و روش افتراق معنایی به منظور سنجش تداعی مفاهیم باچهارمفهوم محرک هویت، سینما، ارزشهای انسانی، معنا به شیوه تحلیل عبارت و تحلیل معنایی است که با مشاهده فیلم مطالعه منابع اسنادی حضور دربافت مناطق وصحبت با ساکنان بافت صورت گرفته است