سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
میثم پیرزاده شهنانی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز فسا
محسن پیرزاده شهنانی – کارشناسی ارشد مهندسی فرآیند های نفتی

چکیده:
تحولات کنونی جهان معاصر، بر اهمیت همکاری کشورها با یکدیگر برای مقابله با تهدیدات مختلف که بسیاری از آن ها ماهیت بین المللی یافتهاند، افزوده است . سازمان همکاری شانگهای یکی از سازمان های منطقه ای نو ظهوری است که رشد قابل توجهی داشته که صاحب نظران آن را شبیه سازمان جنبش عدم تعهد با کارکرد عملی و با تعریف قرن بیست و یک میدانند . با نگاهی ژرفی به سازمان همکاری شانگهای در می یابیم که این سازمان می کوشد جای برجسته ای در اورآسیا و معادلات جهانی به دست آورد. یکی از عناصر مورد نیاز سازمان شانگهای و کشورهای عضو آن جهت جهش قدرت در معادلات جهانی دستیابی به منابع مطمئن انرژی متنوع و ارزان است و این در حالی است که کشورهای فاقد انرژی کافی در منطقه، خصوصا کشورهای دارای اقتصاد بزرگ و رو به رشد چین و هند به نفت و گازی بسیار بیشتر از تولید داخل کشورشان نیاز دارند. از سوی دیگر ایران دارای منابع غنی انرژی یعنی منابع نفت و گاز می باشد به گونه ای که در زمینه ذخایر نفت مقام سوم جهان و در زمینه منابع گاز نیز در مقام دوم جهان قرار دارد.جمهوری اسلامی ایران تولید کنندهای است که دارای منابع متنوع انرژی در نقاط مختلف قلمرو خود است و در عین آن که کشوری خاورمیانهای و تولید کننده نفت در خلیج فارس است، به حوزه انرژی منطقه اوراسیا نیز متعلق میباشد. نظر به این که ایران نقش یک انبار بزرگ انرژی را برای چین و آسیای مرکزی دارد و اهمیتی که این کشور در تامین نفت و گاز برای منطقه دارد،همکاری این کشورها در حوزه انرژی می تواند برای طرفین منافع متقابلی به دنبال داشته باشد.