مقاله واکنش گروه هاي مختلف رسيدگي هيبريدهاي ذرت دانه اي به تاريخ هاي کاشت در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 233 تا 258 منتشر شده است.
نام: واکنش گروه هاي مختلف رسيدگي هيبريدهاي ذرت دانه اي به تاريخ هاي کاشت در کرمانشاه
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله گروه هاي رسيدگي
مقاله تاريخ کاشت
مقاله عملکرد دانه و زودرسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوكان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيست هيبريد مختلف داخلي و خارجي ذرت دانه اي از پنج گروه رسيدگي دردو فصل زراعي (1386 و 1387) در منطقه اسلام آباد کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفتند. اين بررسي به صورت کرت هاي يکبار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار به اجرا در آمد که در آن چهار تاريخ کاشت (اول ارديبهشت،10  ارديبهشت، 25 ارديبهشت و 10 خرداد) در کرت هاي اصلي و هيبريدهاي ذرت در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد که اواسط ارديبهشت مناسب ترين زمان کاشت ارقام ديررس در منطقه معتدل کرمانشاه بود. تاريخ کاشت سوم (اواخر ارديبهشت) و بويژه تاريخ کاشت چهارم (اوايل خرداد) مي تواند موجب برداشت ارقام ديررس با رطوبت بالا و تاخير کشت محصول بعدي (گندم) گردد. هيبريد تجارتيKSC 704  در تاريخ کاشت هاي اول، دوم، سوم و چهارم به ترتيب در دهه آخر شهريور، دهه اول مهر، اواخر دهه دوم مهر و دهه اول آبان آماده برداشت بود که در کشت هاي آخر باعث محدوديت زماني براي آماده سازي مناسب زمين و تاخير در کشت گندم در مناطق معتدل استان مي شود. هيبريدهاي متوسط رس با حدود دو هفته زودرسي در تاريخ هاي کاشت سوم و هيبريدهاي متوسط – زودرس با حدود دو هفته تا 20 روز زودرسي در تاريخ هاي کاشت سوم و چهارم مي توانند بدون تفاوت معني دار در عملکرد دانه با رقم شاهد به آساني در کشت هاي تاخيري جايگزين رقم تجارتي KSC 704 گردند.