مقاله وجود رابط از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در آينه معرفت از صفحه 27 تا 47 منتشر شده است.
نام: وجود رابط از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجود رابط
مقاله وجود مستقل
مقاله ملاصدرا
مقاله علامه طباطبايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ابتدا پيرامون تقسيم وجود به مستقل و رابط، توضيحاتي ارايه و بيان شده است كه اصطلاح «وجود رابط» در حكمت متعاليه داراي معناي جديدي، علاوه بر معناي مشهور و متداول خود در حكمت رسمي مي باشد.
از اين رو، با بهره گيري از كلام صدرالمتالهين (ره)، به تبيين اين معنا كه بيانگر نحوه تحقق معلول است، مي پردازيم، سپس اثبات مي نماييم كه برهان بديع و منحصر به فردي از سوي علامه طباطبايي (ره) بر تحقق وجود رابط در خارج اقامه شده است و برهان ايشان با آنچه مرحوم صدرالمتالهين در آثار خود بدان اشاره نموده است متفاوت مي باشد؛ در ادامه پس از تقرير اين برهان، به تامل در نتايج حاصل از آن مي پردازيم و نشان مي دهيم كه «وجود رابط» اثبات شده در اين برهان، با «وجود رابط» اثبات شده در مباحث علت و معلول متمايز است و يكسان انگاشتن اين دو حقيقت صحيح نيست.