سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا امیری – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن عضوهیئت علمی وباشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

همانطور که از عنوان مقاله مشخص است مولیبدن کاربردهای فراوانی دارد و چون مولیبدن یکی از نادرترین عناصربوده و مقدارش بطور متوسط در پوستة زمین 001/0 درصد است . و با توجه به اینکه مقدار مولیبدن در سنگ معدن حاوی این فلز خیلی کم است و از سنگ‌های معدن که شامل چند دهم یا حتی چند صدم درصد مولیبدن است ،استخراج می‌شود. لذا اهیمت آن بعنوان یکی از مواد اولیه قابل مصرف در صنایع مختلف و انجام مطالعات اولیه برای بهبود بازیابی و مصرف آن ضروری می‌باشد در کشور خودمان حضور عنصری چون رنیوم که حدود 07/0 درصد در کنسانتره مولیبدن مجتمع مس سرچشمه وجود دارد اهیمت تحقیق بر این ماده را افزایش می دهد.از مهمترین کاربردهای آن نه تنها متالوژی است بلکه در صنایع الکتریکی و الکترونیکی ، صنایع هوایی ، انرژی هسته‌‌ای، صنایع شیمیائی و مواد شیمیائی کاربرد دارد. از اینرو تعیین مقادیر بسیار کم مولیبدن مورد توجه و اهمیت قرار می‌ گیرد . که دراین مقاله بطور مختصر بررسی کانیهای مولیبدن ، کاربرد مولیبدن روش استحصال و وضعیت ذخایر مولیبدن ایران و جهان وقیمت آن بررسی شده است .