مقاله ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پايش از صفحه 21 تا 28 منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه رفتار رانندگي
مقاله پايايي
مقاله تحليل عوامل
مقاله خطاها
مقاله تخلفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقايق سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي رفتار رانندگي، به لحاظ روان شناسي، اهميت فراواني دارد. به دليل در دسترس نبودن مقياسي استاندارد و جامع، پژوهش هايي كه به ابعاد روان شناختي رانندگي مي پردازند، با مشكل مواجهند. هدف پژوهش حاضر سنجش پايايي و اعتبار سازه پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر (Manchester Driving Behavior Questionnaire) است. اين پرسشنامه به تعيين انواع ناهنجاري هاي رانندگي (خطاها و تخلفات) مي پردازد، كه خود علل روان شناختي و شيوه هاي اصلاح متفاوتي دارند.
در مرحله اول، به منظور بررسي اعتبار سازه از 293 راننده داراي گواهينامه پايه دوم همگاني خواسته شد كه پرسشنامه رفتار رانندگي را كامل كنند. در مرحله دوم، به منظور پايايي سنجي، نمونه مستقلي شامل 40 نفر از رانندگان با تجربه انتخاب و از آنها خواسته شد به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند.
نتايج تحليل عامل اكتشافي (Eploratory Factor Analysis)، چهار عامل لغزش ها، اشتباهات، تخلفات عمدي و تخلفات سهوي رانندگي را به وضوح از هم متمايز كردند و نتايج تحليل پايايي نشان دادند كه هر 4 عامل اين مقياس از ضرايب همساني دروني زيادي برخوردارند (لغزش: 0.77، اشتباهات: 0.81، تخلفات عمدي: 0.86، تخلفات غيرعمدي: 0.65). پرسشنامه رفتار رانندگي به مثابه يك ابزار پايا و روا مي تواند در پژوهش هاي رفتار رانندگي مورد استفاده قرار گيرد.