مقاله يادداشت فني: اولويت بندي بهره برداري از معادن سرب و روي زيرزميني متروكه استان يزد با استفاده از روش تسلط تقريبي 3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي معدن از صفحه 67 تا 76 منتشر شده است.
نام: يادداشت فني: اولويت بندي بهره برداري از معادن سرب و روي زيرزميني متروكه استان يزد با استفاده از روش تسلط تقريبي 3
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولويت بندي
مقاله بهره برداري
مقاله معادن سرب و روي
مقاله متروكه
مقاله روش تسلط تقريبي 3
مقاله استان يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدهادي‌
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خالوكاكايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به منظور اولويت بندي بهره برداري از ذخاير سرب و روي استان يزد، تعدادي از معادن متروكه و پتانسيل هاي معدني سرب و روي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور، اطلاعات عمومي 21 معدن شامل فاصله تا جاده اصلي و كيفيت راه ها، کارهاي معدني انجام شده درگذشته، عيار و كاني شناسي ماده معدني استخراج شده است. سپس به منظور تعيين و اولويت بندي بهره برداري و سرمايه گذاري، از روش تصميم گيري چندمعياره تسلط تقريبي 3 استفاده شده است. نتايج اين بررسي نشان داد كه معادن تاج کوه، دره زنجير و مهرجرد به ترتيب داراي بالاترين اولويت و قابليت سرمايه گذاري در استان يزد مي باشند.