مقاله يادداشت پژوهشي: امكان سنجي و مراحل ايجاد سامانه مديريت تونلهاي راه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه 397 تا 404 منتشر شده است.
نام: يادداشت پژوهشي: امكان سنجي و مراحل ايجاد سامانه مديريت تونلهاي راه ايران
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سامانه تونل
مقاله بازرسي تونل
مقاله تعمير و نگهداري تونلها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاروني نيك مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله نحوه عملکرد سامانه مديريت تونلهاي راه(RTMS)  ايران ارايه مي شود. تعريف RTMS و اهداف و مراحل اصلي پياده سازي سامانه مديريت تونلها و نحوه درجه بندي اجزاي تونلها با توجه به نتايج بازرسي ها و چگونگي عملکرد نرم افزارتهيه شدهRTMS  براي مديريت تعمير و نگهداري تونلهاي راه از ديگر مواردي است که در اين تحقيق پيگيري شده است. براي کاليبراسيون سامانه، پنج دهانه از تونلهاي راه مورد بازرسي قرار گرفتند و برداشتهاي انجام شده در نرم افزاري که به اين منظور تهيه شده بود، وارد و عملکرد آن کنترل شد.