مقاله يافته هاي سي تي آنژيوگرافي ريوي با سي تي اسكن مولتي دتكتور 64 در بيماران مشكوك به آمبولي حاد ريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 37 تا 41 منتشر شده است.
نام: يافته هاي سي تي آنژيوگرافي ريوي با سي تي اسكن مولتي دتكتور 64 در بيماران مشكوك به آمبولي حاد ريه
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمبولي ريوي
مقاله سي تي اسكن مولتي دتكتور 64
مقاله سي تي آنژيوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيد رضاجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سهندآبادي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: آمبولي ريه سومين علت شايع مرگ با علل قلبي – عروقي و شايع ترين علت مرگ در پي جراحي الکتيو است. تشخيص و درمان ضدانعقادي زودرس مي تواند ميزان مرگ و مير را بطرز چشمگيري كاهش دهد. تشخيص آمبولي ريه وابسته به روش هاي تصويربرداري پزشكي است. آنژيوگرافي با سي تي اسكن مولتي دتكتور حساسيت و ويژگي بالايي در تشخيص آن نشان داده است. هدف از اين مطالعه بررسي نتايج سي تي آنژيوگرافي ريوي با كمك سي تي اسكن مولتي اسلايس 64 در بيماران مشكوك به آمبولي ريوي است.
روش بررسي: در يك مطالعه توصيفي، 65 بيمار مشكوك به آمبولي ريوي كه جهت ارزيابي با سي تي اسكن مولتي اسلايس به مرکز آموزشي – درماني امام خميني تبريز ارجاع شده بودند، طي مدت 12 ماه مطالعه گرديدند. تشخيص آمبولي ريوي بر اساس نتايج اين روش بوده است. بيماري هاي همراه احتمالي يا علت زمينه اي علايم و نشانه هاي بيماران در موارد غيرمبتلا به آمبولي ريوي نيز مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: 65 بيمار، 38 مذكر و 27 مونث با سن متوسط 55.78±16.40 (81-17) سال وارد مطالعه شدند. بر اساس نتايج سي تي آنژيوگرافي، 25 بيمار (%38.46) مبتلا به آمبولي ريه بودند. لوب تحتاني در تمامي بيماران درگير بود و 14 مورد درگيري دوطرفه داشتند. در بيماران فاقد آمبولي ريوي، 12 مورد هيچ يافته ديگري درسي تي اسكن نداشتند. در باقي موارد، افيوژن پلور، عفونت و تومور سه يافته شايع بودند. در طي مدت بستري درمان با عوامل ضدانعقادي پس از تاييد بيماري بوسيله سي تي آنژيوگرافي آغاز شد. 1 مورد (%4) مرگ در اين گروه وجود داشت كه علت آن مشكلات قلبي بود. در هيچ يك از بيماران با نتيجه منفي سي تي آنژيوگرافي از نظر آمبولي، در طي مدت بررسي وجود آمبولي با روشهاي تشخيصي ديگر ثابت نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه سي تي اسكن مولتي دتكتور 64يك موداليته دقيق، غيرتهاجمي و ايمن جهت تشخيص آمبولي ريوي مشكوك است. با اين وجود، مطالعات كنترل شده بعدي بهمراه روش استاندارد طلايي بعنوان مرجع بايستي صورت گيرند.