مقاله يکپارچگي زمانبندي حمل و نقل در زنجيره تامين با وسائط نقليه داراي ظرفيت هاي متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه 233 تا 244 منتشر شده است.
نام: يکپارچگي زمانبندي حمل و نقل در زنجيره تامين با وسائط نقليه داراي ظرفيت هاي متفاوت
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمانبندي
مقاله زنجيره تامين
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله برنامه ريزي حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذگردي سيدحسام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي نيا محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي مساله زمانبندي در يک زنجيره تامين 3 مرحله اي مي پردازد. مرحله اول شامل تامين کنندگان، مرحله دوم شامل ناوگان حمل ونقل کالاها و مرحله سوم شامل يک شرکت سازنده محصولات نهايي است. ناوگان حمل ونقل شامل چندين وسيله نقليه مي شود که داراي سرعتها و ظرفيتهاي متفاوت براي حمل کالا هستند. هدف، تخصيص كارها به تامين كنندگان و وسائط نقليه به نحوي است كه كارها زودتر تحويل شركت سازنده شوند. نشان داده مي شود كه پيچيدگي اين مساله از نوع NP-hard است و در نتيجه استفاده از روشهاي دقيق براي حل مساله در زمان معقول امکان پذير نيست. براي حل اين مساله يک الگوريتم ژنتيک که در اينجا الگوريتم ژنتيک پويا ناميده شده است و داراي کروموزومهايي با ساختار متغير است ارايه مي شود. از آنجا که اين مساله تاکنون در ادبيات موضوع مورد بررسي قرار نگرفته است، مبناي مناسبي جهت ارزيابي الگوريتم ژنتيک ارايه شده وجود ندارد. بنابراين الگوريتم ژنتيك ارايه شده با روش جستجوي تصادفي (Random Search) مقايسه شده است. همچنين الگوريتم ژنتيك ارايه شده در يك حالت خاص با روش مربوط به نزديك ترين مساله در ادبيات موضوع مقايسه شده است. نتايج، نشان از برتري الگوريتم ژنتيک پويا در هر دو مقايسه انجام شده دارد.