مقاله يک قصيده در دو ديوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه 51 تا 74 منتشر شده است.
نام: يک قصيده در دو ديوان
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصحيح
مقاله قصيده
مقاله ديوان حسن غزنوي
مقاله ديوان عطار
مقاله لباب الالباب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين جستار به معرفي و بررسي قصيده اي که در ديوان سيد حسن غزنوي و عطار نيشابوري ضبط شده، پرداخته ايم. اختلافات بين اين دو قصيده نيز نمايانده شده و برخي از ابيات اين قصيده در ديوان عطار، بر اساس ضبط هاي آن در ديوان سيد حسن غزنوي، تصحيح شده است. ذکر اين نکته حايز اهميت است که از شانزده بيت آغازين اين قصيده، چهارده بيت آن، به جز ابيات هفتم و هشتم، در تذکره لباب الالباب عوفي نيز به عطار نسبت داده شده است که اين موضوع، انتساب اين قصيده را به عطار تا حد بسياري قوت مي بخشد. نکته ديگر اين است که ضبط برخي ابيات اين قصيده در لباب الالباب، تا حدودي با ضبط اين ابيات در ديوان سيد حسن، منطبق است.