سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا غفوری آهنگر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست- دانشکده
امید صداقت آهنگری – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
مجیدرضا آیت اللهی – استاد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله پارامتر های خنک کاری از معیارهای طراحی قالب تزریق پلاستیک که از عوامل موثر بر روی کیفیت نهایی قطعات نازک (توری هواکش خودرو) می باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. از نرم افزار Moldflow برای بررسی پارامترهای خنک کاری استفاده شده است. برای درست یسنجی شبیه سازی، نتایج حاصل از حل عددی با نتایج تجربی مقایسه شده است. پارامترهای مورد ارزیابی شامل: قطر کانال، فاصله کانا لها از کویته، تعداد کانا لها و راستای خنک کاری بوده است. نتایج به دست آمده با نتایج اولیه طراحی قالب (نتایج تولید قطعه اولیه) نسبت به اعوجاج ماکزیمم، زمان سیکل تولیدی و وزن قطعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.