سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید راشدی – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
میثم حبیبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر دانشکده فنی دانشگاه تهران
کاروان ویسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشکده شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهرا

چکیده:

صنعت نفت به عنوان اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی در سالهای اخیر مطرحمی باشد. از این رو پیش بینی ها به سمت استفاده بهینه از این منبع عظیم اقتصادی سوق داده می شود. در این میان روشهای بهینه برای تولید نفت حائز اهمیت است این کار از طریق تزریق مواد شیمیایی وز یستتی مختلف انجام می گیرد مثلادر تزریق گاز به چاههای نفت درایران به طور آماری به ازای هر یک میلیون فوت مکعب گاز طبیعی تزریق شده به مخازن نفت، می توان به طور متوسط حدود 150 بشکه نفت اضافی تولید نمود و این اهمیت روشهای ازدیاد برداشت را دو چندانمی کند دراین مقاله سعی شده است روشهای متداول ازدیاد برداشت نفت به طور کامل بررسی شود و با بررسی خواص فیزیکی – شیمیایی – رئولوژیکی به تعیین اصول و پارامترهای مهم بر آن پرداخته شود. و علت استفاده از روشهای زیستی ( تولید بیوسورفکتانت و تزریق آن به چاهها) در صنعت امروزی بررسی شده است.