سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

رضا شادمان فر – کارشناس ارشد مدیریت شهری

چکیده:

روند رشد شهرنشینی در جهان از یک سو، تمرکز، فشردگی و سرعت جریان زندگی شهری در مراکز شهرها از سوی دیگر همچنین، نبود حمل و نقل عمومی پاسخ گوی نیاز شهروندان شهرهای بزرگ و در پی آن استفاده روز افزون از خودروهای شخصی در شهرها منجر به سنگینی و کندی ترافیک و افزایش شدید تقاضا برای پارک اتومبیل در مراکز شهرها معضلی است که زندگی روزمره مردم در کلان شهرها با آن مواجه است. از طرفی مدیریت شهری با مشکل فزونی قیمت زمین، وسعت نامناسب زمین برای احداث پارکینگ در مراکز شهرها مواجه است. بنا بر این بررسی پارکینگهای مکانیکی که نیاز به زمین وسیع برای عملکرد خود ندارند ضروری بنظر می رسد. در این مقاله سعی شده تا با معرفی این نوع پارکینگها، برشماری مزایا و معایب آنها، شناسایی چگونگی شرایطی که استفاده از آنها گزینه مناسبتری از پارکینگهای معمولی می باشد و بررسی انواع آنها گامی در جهت آشنایی هر چه بیشتر شهرسازان، برنامه ریزان و مدیران شهری با این فناوری که می تواند در سامانه حمل و نقل شهری مفید واقع شود بردارد.