سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل حلوایی نیاسر – دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جدید – دانشگاه علم وصنعت ایران، پژوهشکده سبز
حسن مقبلی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مقاله به تحلیل پایداری دینامیکی یک آرایه فتوولتایی (PV) متصل به یک شبکه قدرت پرداخته است . یک روشکلی بر مبنای مقادیر ویژه برای تشریح عملکرد حالتهای گذرا و ماندگار یک سیستم فتوولتایی متصل به یک شبکه محلی قدرت، بیان گردیده است . در مدل PV بکار رفته، یک مبدل DC/DC از نوع بوست برای افزایش سطح ولتاژ خروجیآرایه فتوولتایی پیشنهاد گردیده و از یک اینورتر تکفازDC/AC نیز بمنظور تبدیل ولتاژ خروجی مبدل بوست بهولتاژ متعادل با سیستم توزیع محلی، استفاده شده است . معادلات دینامیکی سیستم فتوولتایی مورد مطالعه بمنظور بررسی مشخصه های دینامیکی سیستم، استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته اند . با استفاده از معادلات بدست آمده، اثر تغییر شرایط محیطی و تغییر ولتاژ شبکه قدرت بر پایداری دینامیکی سیستم فتوولتایی بررسی گردیده است . نتایج شبیه سازی نشان می دهند که در اتصال یک سیستم PV به شبکه قدرت، مسائل پایداری خصوصا ناشی از تغییرات ولتاژ شبکه باید درنظر گرفته شده و در صورت لزوم از پایدارساز مناسب استفاده نمود .