سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید حیدری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرشته قیامی شمامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سیده شقایق میرمسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این تحقیق، تحلیل خشکسالی با استفاده از پنچ شاخص توزیع استاندارد، انحراف از میانگین، درصد نرمال بارندگی، ناهنجاری بارندگی و کلاسه‌بندی دامنه بارش بر روی اطلاعات و آمار بارندگی فصلی و سالیانه چهار ایستگاه سینوپتیک زاهدان، زابل، چابهار و ایرانشهر طی دوره مشترک آماری (۲۰۰۵-۱۹۶۴) صورت گرفت. نتایج نشان داد که شاخص توزیع استاندارد با دیگر شاخص‌ها همخوانی ندارد و بر اساس نتایج روند، خشکسالی در این استان رو به افزایش است که بتدریج بر شدت آن افزوده می‌شود