سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی هیدروژن
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مجتبی رحیمی – گروه فیزیک و گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت بالا، دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان
سوده جمالی پاقلعه – گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت بالا، دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان
سیدمحمدباقر مرعشی – گروه فیزیک و گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت بالا، دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان

چکیده:
با آنکه ما در عصر نفت و گاز زندگی میکنیم، اما بنا به دلایل متعدد از جمله تولید آلایندههای مختلف زیست محیطی و محدودیت منابع فسیلی نیاز به گذار به عصر هیدروژن و طراحی سیستمهای مبتنی بر اقتصاد هیدروژنی را غیر ضروری نموده است. هیدروژن بنا به دلایلمختلفی از جمله فراوانی، پاک بودن و بازده قابل قبول آن نقش اصلی را در معادلات انرژی آینده بازی خواهد نمود. در واقع، هیدروژنعلاوه بر این که مستقیماً میتواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد، میتواند به عنوان یک حامل و شاید مهمترین حامل انرژی مطرح باشد. از مهمترین ویژگیهایی که هیدروژن را متمایز از سایر سوختها میسازد میتوان به بازده بالا، انتشار بسیار ناچیز آلایندگی آن، اثرات گلخانهای کم و برگشت پذیر بودن چرخهی آن اشاره نمود. هیدروژن میتواند از منابع مختلف تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر تولیدگردد اما با توجه به پتانسیل بالای ایران در استفاده از انرژی خورشیدی و تنوع روشهای تولید هیدروژن با استفاده از این انرژی، در این مقاله روشهای مختلف خورشیدی تولید هیدروژن بررسی شدهاند. در پایان روشهای الکترولیز آب با استفاده از سیستمهای فتوولتائیک و ریفرمینگ خورشیدی گاز طبیعی که قابلیت فراوانی را برای تولید هیدروژن و استفاده در جایگاههای سوخت مورد نیاز خودروهای پیل سوختی در دهههای آینده دارا میباشند برای استفاده در ایران پیشنهاد میگردند