سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نرجس صراطی –

چکیده:

سیل یکی از مهمترین سوانح طبیعی است کهخسارات سنگینی برجوامع بشری و حیات طبیعی تحمیل می کند. حوضه رود دربند در شمال تهران که منطقه ای شهری محسوب می شود هراز چند وقت یکبار این بلای طبیعی مواجه می شود که به علت پر تراکم بودن بافت شهریخسارتهای جانی و مالی فراوانی را به بدنه جامعه تخمیل می کند. وضعیتکاربری اراضی و اقلیمی این منطقه مهمترین دلایل وقوع سیل در آن می باشد.
این مقاله با هدف مطالعهپتانسیل سیل خیزی رود دربند در شمال تهران صورت پذیرفته است. الگوی کلی روش تحقیق، بررسی و تشخیص روابط متغیرهایی است که دروثوع سیل در منطقه دخالت دارند. در نهایت پس از تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب ، برایارزیابی و اصلاح مدل از شاخص رتبه ای رابطه استفاده شد که در نتیجه تمام عوامل در سیل شهر تهران موثرند.