سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن فلاح – دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مسعود طبری – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
داوود ازادفر – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید غلامعلی جلالی – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سفید پلت Populus caspica Bornm گونه مختص و در خطر انقراض جنگلهای هیرکانی می باشداین تحقیق جهت بررسی پراکنش و ویژگی‌های اکولوژیک گونه در راستای ارائه راهکارهای مدیریت مناسب و اصولی ، به منظور حمایت و حفاظت از رویشگاه های در حال تخریب این گونه ارزشمند ، صورت گرفته است . دردی از پارامترهای اساسی جغرافیایی ، اقلیمی ، رویشگاهی این گونه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که سفید پلت گونه‌ای رطوبت پسند می‌باشد و است و از تالش تا جنگل گلستان عموماً در مناطق جلگهای تا میان بند یافت می‌شود. پراکنش قالب این گونه در این حال خیلی مرطوب و نیمه مرطوب و زمستانی معتدل تا سرد بر روی روسوبات بافت ریز کوارترنری می‌باشد . تبدیل اراضی جنگلی، وجود دام و تخریب توسط مسافرین مهم‌ترین عوامل تخریب رویشگاه های سفید پلت می‌باشد. وجود بافت شایع لومی سیلتی Silt loam و خاک قلیایی pH>7/5 و حاصلخیزی خاک از مشخصات بارز خاک‌های سفید پلت است. ساختار توده‌های سفید پلت دواشکوبه و سه اشکوبه با تاج پوشش بسته و نیمه بسته می باشد. در مجموع 18 گونه درختی و هشت گونه‌ درختچه ای از 15 خانواده شناسایی شد که رویشگاه سفید پلت مادرسو با داشتن 20گونه چوبی، دارای بیشترین غنای گونه های چوبی نسبت به سایر رویشگا ها می باشد.