سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه یعقوبی – فوق لیسانس مهندسی شیمی
عبدالمطلب امینیان – مهندسی علوم و صنایع غذایی -زنجان–خیابان پروین اعتصامی-شرکت شیر پاستو
عبدالرضا اروجعلیان – تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشیار دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

فرآورده های شیری عملگر به سبب چندین دلیل، برای ترویج نشانه سلامتی رضایت بخش پروبیوتیکها مناسب هستند: 1)استفاده رایج از غذاهای تخمیری و فرآورده های شیری به طور خاص به عنوان نمود سلامتی، قرنها است که کاربرد دارد. 2) مردم با این حقیقت که غذاهای تخمیری شامل میکروارگانیسمهای زنده اند آشنا هستند. 3) پروبیوتیکها به عنوان آغازگر، ترکیب رضایت بخشی از تخمیر وکالچرهای پروبیوتیک را انجام می دهند. پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زنده اند و شبیه میکروارگانیسمهای مفیدی هستند که در روده انسان پیدا شده اند. فرآورده های شیری تخمیری شامل باکتریهای مفیدی هستند که در پیرامون ما برای هزاران سال است که موجود است. دانشمندان نیز درحال تخمین این موضوع هستند که آیا فرآورده های شیری منبع مناسبی برای تحویل و انتقال کالچرهای پروبیوتیک هستند.این مقاله تلاش می کند مطالعه کلی بر روی پروبیوتیکها، کاربرد و مزایای آنها را به عنوان غذای عملگر داشته باشد