مقاله پري زادگان نباتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه 127 تا 146 منتشر شده است.
نام: پري زادگان نباتي
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصه پريان
مقاله اسطوره
مقاله پريزادگان
مقاله جاندار پنداري
مقاله بهشت گمشده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برفر سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از زير مجموعه هاي ژانر قصه پريان، مي توان به نوع قصه هايي اشاره کرد که در طبقه بندي آرنه – تامپسون جاي مي گيرند. روايت کلي اين قصه ها، معمولا حکايت پسر جواني است که با دسترسي به باغي جادويي، صاحب ميوه هايي مي شود که با شکافتن هر يک از آنها ، پري زاده اي زيبارو سر برمي آورد. از اين نوع قصه ها، روايت هاي مختلفي در نقاط مختلف جهان وجود دارد.
در اين مقاله، با استفاده از روش اسنادي و کتابخانه اي، قصه هاي مربوط به اقوام مختلف (با اين درون مايه) را گرد آورده ايم و به شيوه توصيفي – تفسيري، قواعد حاکم بر اين گونه قصه ها را بررسي مي کنيم تا بن مايه هاي مشترک و جهاني آنها را با عنايت به خاستگاه هاي اسطوره اي شان تبيين کنيم. يافته هاي مقاله نشان مي دهد که اين قصه ها و اسطوره هايي که منشا آن ها هستند، بازتاب تخيل بشر درباره جاندار پنداري طبيعت به شمار مي آيند. از سويي باغ جادويي که قهرمان قصه به آن مي رسد، مي تواند شمايلي اسطوره اي از بهشت گمشده باشد.