مقاله پهنه بندي خطر حرکات توده اي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي حوضه آبريز سد کرج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جغرافياي طبيعي از صفحه 85 تا 95 منتشر شده است.
نام: پهنه بندي خطر حرکات توده اي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي حوضه آبريز سد کرج)
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکات توده اي
مقاله مدل سازي
مقاله پهنه بندي
مقاله مدل تحليل سلسله مراتبي
مقاله حوضه آبخيز سد کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايلانلو مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ثروتي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با هدف شناسايي عوامل موثر در ايجاد پديده زمين لغزش، مشخص کردن مناطق داراي پتانسيل و پهنه بندي زمين لغزش در حوضه آبخيز سد کرج به روش سلسله مراتبي صورت گرفته است. ابتدا مهمترين عوامل موثر در وقوع زمين لغزشهاي رخ داده در منطقه بررسي، سپس نقشه پراکنش زمين لغزش با استفاده از تفسير عکسهاي هوايي به مقياسهاي 1:50000 مربوط به سال هاي 1336 و 1382 به بعد و بررسي تصاوير ماهواره اي و انجام عمليات ميداني با استفاده از GPS انجام گرديد. درمرحله بعد با بکارگيري روش تحليل سلسله مراتبيAHP  عوامل مورد بررسي به صورت زوجي مقايسه و وزن هر يک از عوامل که مبين ميزان تاثير آنها است محاسبه و در نهايتا اقدام به تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش با حساسيتهاي مختلف تهيه گرديد. نتايج نشان داد اکثر زمين لغزشهاي وقوع يافته در اين حوضه، در پهنه بسيار حساس که توسط مدل پيشنهادي مشخص شده بود، قرار گرفته اند.