سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعیده ناجی – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله پتانسل خطر لغزش در جاده سازی – کیاسر (حد فاصل روستای ایول تا پل تاکام) مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه در این محدوده از دامنه های کوهستانی البرز و پهنه لغزشی گذشته عبور می کند. 24 لغزش فعال توسط بررسیهای صحرایی و مطالعات عکسهای هوایی مشخص شده است. داده های توپوگرافی، زمین شناسی و ماهواره ای جهت تهیه لایه های اطلاعاتی جدید در محیط های GIS مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تعیین عوامل موثر در وقوع لغزشها، نقشه پهنه بندی خطر لغزش با استفاده از منطق فازی تهیه شد.