سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا رنجبر – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
شادی منتظری – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
سعید باستانی – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
فرهود نجفی – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی

چکیده:

مشکلات زیستمحیطی پوششهای دریایی حاوی قلع یکی از دلایل اصلی تغییرات اساسی در صنعت پوششهای ضدخزه است . در دهه گذشته انواع محصولات بدون قلع به صورت تجاری به بازار عرضه شده و مدعی عملکرد ضدخزه و سایر اجرام دریایی با حفظ نکات زیستمحیطی هستند . در این مقاله مروری کلی بر عملکرد و کالایی این محصولات و ارزیابی دقیق و علمی آنهاصورت میگیرد . جرییات مشخصات آب دریا و اثر آنها بر پوششهای ضدخزه نیز مطرح خواهد شد زیراعملکرد پوششهای یکسان در آبهای مختلف، لزوماً یکسان نبوده و تحت تاثیر آب دریا در هر منطقه خاص میباشد . همچنین مرسومترین جایگزینهای پیشنهادی برای ترکیبات حاوی قلع و عملکرد آنها بررسی خواهد شد . عوامل مؤثر بر فرایند رشد خزه و سایر اجرام و مکانیزمهای چسبیدن آنها به سطح زیردریاییها نیز مورد بحث قرار میگیرد . قابلیت استفاده از ترکیبات طبیعی و دوستدار محیط و پیشنهاداتی برای رفع نواقص آنها نیز بررسی میشود