سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالعلی مراثی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدحسن بصری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعنی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله سعی دارد مقدمه ای بر پوشش های نانوکامپوزیتی سـرامیکی ، خـواص ، فراینـدهای پوشـش دهـی و کاربردهــای آن در صــنایع دریــایی و بــالاخص در زیردریــایی هــا داشــته باشــد و بــه عنــوان نمونــه پوشــش نانوکامپوزیتی Al2 O3−13TiO2 را که در صنایع دریایی بیشتر جای خود را بازکرده ، توضیح داده می شود