سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ایمان فرح بخش – استادیار، گروه مهندسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده:
نانو ذرات اکسید روی یکی از پر کاربردترین مواد در دنیای نانوتکنولوژی محسوب می شود. هدف روش سل-ژل انجام فرایندهای شیمیایی در دمای پائین جهت تولید ذرات با ابعاد نانومتری با شکل و مورفولوژی مناسب، با درجه خلوص و مساحت سطح مخصوص بالا است که میتواند بعد از یک مرحله فرایند تکمیلی به صورت تجاری مصرف شوند. در این پروژه از یک سو، امکان سنجی تشکیل پوشش نانو پودرهای اکسیدروی تهیه شده به روش سل-ژل بر روی مس نانو ساختار و از سوی دیگر تغییرات خواص رسانایی الکتریکی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش سل-ژل و در دمای اتاق نانو ذرات اکسید روی با تنظیم شرایط آزمایشگاهی تهیه و کنترل گردید و همچنین با استفاده از روش آسیاکاری مکانیکی ذرات پودر مس نانو ساختار تولید گردید که نهایتا توسط نانو ذرات اکسید روی تولیدی پوشش داده شدند. متغییرهای مورد بررسی در این پروژه عبارتنداز; pH روش سل-ژل در زمان سنتز، دمای کلسیناسیون. در این پروژه مشخص گردید که با استفاده از پوشش دهی ذرات مس، توسط نانو ذرات ZnO خاصیت رسانایی الکتریکی کاهش می یابد. بهترین نتایج مربوط به 8=pH نمونه مورد بررسی است که در این حالت بهترین اندازه ذرات 6.94 می باشد. جهت آنالیز محصولات تولیدی از دستگاه های XRD ,FTIR, SEM ,EDS و برای بررسی خاصیت رسانایی الکتریکی از دستگاه پتانسیواستات استفاده شده است