مقاله پوشش ريسک نوسانات درآمدهاي نفتي با استفاده از قراردادهاي آتي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه 173 تا 204 منتشر شده است.
نام: پوشش ريسک نوسانات درآمدهاي نفتي با استفاده از قراردادهاي آتي در ايران
این مقاله دارای 32 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله نوسانات درآمدهاي نفتي
مقاله نوسان قيمت نفت
مقاله بورس نفتي نايمکس
مقاله پوشش ريسک
مقاله بازارهاي آتي نفت خام
مقاله نرخ بهينه پوشش ريسک
مقاله مدل اقتصادسنجي VAR
مقاله مدل اقتصادسنجي ECM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عامل اصلي در نوسانات درآمدهاي نفتي، نوسان قيمتهاي نفت است. از آنجايي که اقتصاد ايران متکي به درآمدهاي نفتي است؛ تثبيت و مقابله با ريسک نوسانات قيمت نفت، لازم و ضروري مي نمايد. يکي از راهکارهاي نوين و جذاب مقابله با ريسک قيمت نفت، ورود به بازارهاي کاغذي نفت و استفاده از ابزارهاي مشتقه مالي است که موضوع مطالعه اين مقاله است. ابزار پوششي مورد استفاده مقاله، قراردادهاي آتي يک تا چهار ماهه آتي بورس نفتي نايمکس مي باشد. در اين مطالعه با استفاده از روشهاي مختلف اقتصادسنجي حالات مختلفي براي استراتژي پوشش ريسک بدست آمد که براي انتخاب بهترين حالت، کارايي و مطلوبيت هر کدام محاسبه شده و نتايج نشان مي دهند که با استفاده از قراردادهاي آتي مي توان ريسک درآمدهاي نفتي را حداقل 85 درصد کاهش داد که در بهترين حالت به 96 درصد نيز مي رسد.