مقاله پيامدهاي فضايي اسکان عشاير در استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در روستا و توسعه از صفحه 53 تا 86 منتشر شده است.
نام: پيامدهاي فضايي اسکان عشاير در استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای 34 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عشاير
مقاله اسکان عشاير
مقاله سکونتگاه هاي عشايري
مقاله چهار محال و بختياري (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ضياتوانا محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دامداري عشايري به رغم پايداري بوم شناختي و اقتصادي، در بسياري از مناطق جهان و کشور ما تحت تاثير جريان نوسازي رو به افول نهاد و اسکان حمايت شده از سوي دولت ها شدت يافت. مقاله حاضر به بررسي تبعات فضايي اسکان عشاير در شهرک هاي شرمک، چلگرد و لشتر در استان چهار محال و بختياري مي پردازد. نتايج پژوهش گوياي آن است که اسکان در اتراقگاه هاي فصلي خطر حوادث طبيعي را افزايش داده است. به رغم بهبود نسبي در برخورداري از خدمات، بسياري از انتظارات منطقي سکنه برآورده نشده است و ميان سکونتگاه هاي مورد بررسي اختلاف فاحشي وجود دارد. کاهش شديد دام به عنوان منبع اصلي معيشت موجب کاهش درآمد و افزايش بيکاري شده است که بازتاب آن استمرار کوچندگي، مهاجرت هاي فصلي و گرايش به مهاجرت دايمي است. با توجه به ناتواني شهرک هاي ياد شده در نگهداشت جمعيت، راهکار برون رفت، توجه به توسعه درون زا و پايدار منطقه و تنوع بخشي به منابع درآمد در قالب ظرفيت سازي توان هاي محلي و توانمند سازي عشاير اسکان يافته است.