مقاله پيش بيني جريان و انتقال حرارت در كانال هاي ريب دار سه بعدي توسط مدل هاي k-e خطي و غيرخطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت 1388 در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه 125 تا 138 منتشر شده است.
نام: پيش بيني جريان و انتقال حرارت در كانال هاي ريب دار سه بعدي توسط مدل هاي k-e خطي و غيرخطي
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توربين گاز
مقاله انتقال حرارت
مقاله توربولانس
مقاله مدل سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي دهكردي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به ارزيابي توانايي مدل k–ε غيرخطي در پيش بيني جريان سيال و انتقال حرارت آشفته كاملا توسعه يافته در كانال هاي ريب دار سه بعدي با سطح مقطع مربعي مي پردازد. اين گونه جريان ها عموما در سيستم خنك كاري داخلي پره هاي توربين گاز پيشرفته وجود دارند. در اين تحقيق به منظور حل معادلات حاكم بر ميدان جريان و دما از روش عددي حجم- محدود به همراه الگوريتم SIMPLE استفاده شده است. مدل هاي توربولانس مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از: مدل k–ε رينولدز پايين خطي لاندر و شارما [1] و مدل k–ε غيرخطي كرفت و همكاران[2] . در هر دو مدل از جملات اصلاح مقياس طول Yap و NYP در معادله اتلاف استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه مدل k–ε غيرخطي نسبت به مدل k–ε خطي، مشخصات ميدان توربولانس را بهتر پيش بيني مي نمايد. مقادير عدد نوسلت محاسبه شده توسط مدل k–ε غيرخطي با هر دو جمله اصلاح Yap و NYP در بيشتر نواحي از مقادير متناظر محاسبه شده توسط مدل k–ε خطي دقيق تر بوده و مقادير پيش بيني شده توسط مدل k–ε غيرخطي با جمله اصلاحNYP ، بهترين تطابق را با مقادير اندازه گيري شده دارند.