مقاله پيش بيني دماهاي کرانگين اصفهان با استفاده از روش سري هاي زماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 31 تا 48 منتشر شده است.
نام: پيش بيني دماهاي کرانگين اصفهان با استفاده از روش سري هاي زماني
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقادير کرانگين
مقاله پيش بيني دما
مقاله سري زماني
مقاله مدل هالت – وينترز
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيددوست علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صنيعي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: قويدل رحيمي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تاثير دما در شرايط اقليمي هر منطقه و اهميت پيش بيني آن در برنامه ريزي هاي محيطي، استفاده از روش هاي دقيق تر آماري براي مطالعه تغيير و پيش بيني عناصري مثل دما، كاربرد وسيعي پيدا كرده است. يكي از روش هاي مذكور کاربست مدل سري زماني هالت – وينترز است. با توجه به هدف پيش بيني که تخمين مقادير کرانگين دماي اصفهان براي 10 سال آتي در بازه 2006 تا 2015 بوده است، ابتدا با توجه به تعداد داده هاي موجود از هر يک از سري ها که 55 عدد (بازه زماني داده ها 1951 تا 2005 ميلادي بوده است) بود، روش هاي مختلف پيش بيني سري زماني مورد آزمون قرار گرفت. از ميان روش هاي مذکور فقط مدل سري زماني هالت – وينترز قابليت پيش بيني اعداد منفي سري حداقل مطلق دماهاي به ثبت رسيده سالانه اصفهان را داشت. پس از بررسي و آزمون مدل ها و درنظر گرفتن شاخص هاي ارزيابي، دقت و صحت مدل بار ديگر ثابت شد که مدل هالت – وينترز نتايج بسيار بهتري نسبت به ساير مدل ها ارايه مي کند و به اين علت به عنوان مدل مطالعاتي براي پيش بيني مقادير 10 سال آتي دماهاي مطلق حداقل و حداکثر اصفهان انتخاب گرديد. اين مطالعه نشان داد که بهترين مدل براي پيش بيني آتي دماهاي مطلق حداقل و حداکثر اصفهان، مدل هالت – وينترز است.