سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن خالصی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا نبوی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کد Reed-Solomon بطور گسترده در انواع مختلف سیستم های مخابراتی برای محافظت از داده های دیجیتال در برابر خطاهایی که در فرایند انتقال رخ می دهد، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پیاده سازی یک کد گشای RS(255,239) با تعداد گیت بسیار کم معرفی می گردد که درآن برای حل معادله کلید از الگوریتم RiBM استفاده می شود. در این طراحی از ضرب کننده با تعداد گیت کم در میدان GF(2*) و از ضرب کننده های ثابت استفاده شده است. نتایج طراحی وپیاده سازی در تکنولوژی COMS، 0/25m نشان می دهد که کدگشای پیشنهادی در فرکانس کلاک 200MHz و نرخ داده 1/6Gbit/Sec عمل می کند. تعداد کل گیت در مدار این کدگشا 12600 است کهکاهش ملاحظه ای را در مقایسهبا طرحهای مشابه نشان می دهد و در نتیجه باعث کاهش توان مصرفی آن می شود.