سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محسن نجف زاده – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، واحد بین الملل، مشهد
محمد صادق شاد – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی، دانشگاه اترک، قوچان

چکیده:
در وضعیتی که تیم های نرم افزاری در بسیاری از شرکتها خود را در مردابی از فرآیندهای زیاد شونده می دیدند، تعدادی از خبره های این صنعت که خود را اتحاد چابک نامیدند در اوایل سال 2001 یکدیگر را ملاقات کرده و ارزش هایی را معرفی کردند تا تیم های نرم افزاری سریعتر نرم افزار را توسعه داده و زودتر به تغییرات پاسخ دهند. چند ماه بعد، این گروه ارزش هایی تعریف شده را تحت مانیفست اتحاد چابک در سایت http://agilemanifesto.org منتشر کردند. دلایل اصلی برای چابکی شدن می تواند، پاسخ سریع به بازار با ارائه های کوتاه مدت و مداوم، تولید محصول با کیفیت و کار کننده و کاهش هزینه ها و مواردی زیاد دیگری دانست ولی با این حال موانعی هم برای چابک شدن در ایران وجود دارد از جمله تفکرات سنتی بر مدیران و مشتریان، فرهنگ کار تیمی، اعتماد و مواردی دیگر که در این مقاله به معرفی آنها و ارائه راهکار برای عملیاتی شدن چابک در شرکت های نرم افزاری ایرانی می پردازیم.