سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
رقیه بردول – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز
علی اکبر روستا – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
هیدرات های گازی ترکیبات جامدی هستند که تحت شرایط دمایی و فشاری مناسب تشکیل می شوند. این ماده اخیرأ کاربردهای زیادی دارد. امروزه از فواید آن در صنعت بسیار استفاده می شود. هیدرات های گازی در دمای پایین و فشار بالا تشکیل می شوند از این رو برای تشکیل این ماده در شرایط محیطی از بهبود دهنده ها استفاده می شود. از آنجا که امکان مطالعه آزمایشگاهی تشکیل هیدرات در حضور بهبوددهنده ها وجود ندارد، ارائه مدلی ساده و دقیق که شرایط تشکیل آن را بدرستی پیش بینی کند امری ضروری است. یکی از این مدل های ترمودینامیکی، آنتالپی تشکیل هیدرات می باشد. در این پژوهش شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور 1و3- دی اکسولان پیش بینی شده است. آنتالپی تشکیل توسط یک رابطه تجربی ساده که تابعی از فشار و غلظت بهبود دهنده با استفاده از الگوریتم یهینه سازی توده ذرات (PSO) و برنامه ریزی ژنتیک (GP) ارائه شده است. محدوده فشار در میان هفت غلظت متفاوت بین 05/14 – 06/2 مگاپاسکال می باشد. میانگین خطای مطلق دمای تشکیل هیدرات 26/0کلوین است که نشان دهنده ی توانایی بالای این رابطه برای پیش بینی دمای تشکیل هیدرات متان در حضور 1و3- دی اکسولان است.