سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهسا شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
در سیالات مخازن نفتی، واکس به طور عمده از ته نشینی نرمال آلکان ها ایجاد می شود. با ایجاد تغییر در شرایط تعادلی، واکس رسوب می کند. رسوب واکس در صنعت نفت و گاز مشکلاتی را در مراحل تولید، انتقال و فراوری سیالات نفتی ایجاد می کند و منجر به انسداد تجهیزات و در پی آن افزایش افت فشار و کاهش نرخ جریان می شود. این مشکل ده ها سال است که به صنعت نفت، هم از نظر عملیاتی و هم از نظر اقتصادی آسیب می رساند. برای جلوگیری از وقوع این پدیده نامطلوب، ضروری است که راه حل مناسبی برای تجزیه واکس گسترش یابد. مناسب-ترین راه، جلوگیری از تشکیل واکس می باشد. دما، فشار و ترکیب نسبی اجزا از مهم ترین عوامل مؤثر بر تشکیل رسوب واکس می باشند که با پیش بینی این شرایط می توان شرایط تشکیل واکس را کنترل کرد. در این تحقیق، به منظور بررسی دمای ناپدید شدن واکس در فشار بالا برای سه سیستم دو، سه و چهار جزئی از مدل های اکتیویته predictive Wilson، predictive UNIQUAC و UNIFAC برای توصیف فاز جامد و از مدل محلول ایده ال برای فاز مایع در تعادل مایع- جامد استفاده شده است. در نهایت، نتایج حاصل از مدل سازی ترمودینامیکی نشان می دهد که استفاده از مدل اکتیویته predictive UNIQUAC به مراتب تطابق بهتری را با داده های تجربی دارد.