سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ادیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز
ساسان عشقی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

مخازن هوایی ذخیره مایعات و به ویژه مخازن هوایی آب از جمله تاسیسات مهم هستند که باید کاربری خود را پس از زلزله های بزرگ از دست ندهند و بتوان برای نیاز های حیاتی مانند فراهم کردن آب آشامیدنی و آتش نشانی پس از زلزله از آنها بهره گرفت. تاکنون پژوهشهای بسیاری بر روی رفتار ، تحلیل و طراحی لرزه ای مخازن و به ویژه مخازن روی زمین انجام گرفته است ، اما در این میان کارهایی که بر روی مخازن هوایی فولادی انجام شده ، اندک می باشد.در زلزله ای که در بامداد روز85/1/11در منطقه سیلاخور رخ داد ، تعداد زیادی از مخازن هوایی موجود در این
منطقه دچار آسیب شدند که با برداشتهای محلی سعی شد تا حد ممکن این آسیبها مشخص شوند. در این مقاله سعی شده است پس از مدلسازی مخازن ، برای نزدیکی هر چه بیشتر نتایج تحلیل به عملکرد واقعی سازه ها ،اعضای موجود در سازه را به اعضای کنترل شونده رفتار توسط نیرو و تغییر مکان تقسیم نمائیم. برای این منظور نیز از آئین نامه هایی چون 356FEMA و دستورالعمل بهسازی لرزه ای سازه های موجود که مبتنی بر کنترل بر اساس عملکرد می باشند ،استفاده گردید و با بارگذاری آنها و در نظر گرفتن رفتار غیرخطی سازه عملکرد آنها را مشاهده و با میزان خسارات
موجود به سازه های واقعی مقایسه شد تا بدین وسیله از صحت نتایج اطمینان حاصل شود. پس از آن با توجه به رفتار غیر خطی هر یک از مخازن ، ضرایب رفتار آنها محاسبه شد.