سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – دانشگاه بوعلی سینا
مینا رئوفی – دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

عملکرد برجهای خنک کن خشک به شدت تحت تأثیر نامطلوب وزش باد قرار می گیرد. در صورت وزش شدید باد ممکن است کارایی حرارتی برجها تا حدود بیست و پنج درصد کاهش یابد. تأثیر نامطلوب باد بر عملکرد حرارتی برج ناشی ازدو عامل جریانهای گردابه ای در اطراف رادیاتورها و کج شدن پلوم خروجی از دودکش آنها است. تا به حال تمامی پژوهشگران به کار گیری باد شکن را در کنار رادیاتورها به منظور کاهش اثرات گردابه ای پیشنهاد و بررسی کرده اند. در اینتحقیق برای کاهش اثر خفگی دهانه خروجی دودکش برج ناشی از کج شدن پلوم خروجی از آن، طرحی پیشنهاد شده استکه شبیه سازی عددی آن نشان داد با اجرای آن می توان تا نه درصد عملکرد حرارتی برج را نسبت به شرایط فعلی به هنگام وزش باد بهبود بخشید.