سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیرحسین مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بینالمللی امام خمینی ره
منصور خانکی – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه بینالمللی امام خمینی ره
مصطفی مافی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:
یکی از راهکارهای متداول برای برطرف کردن نیاز متقاضیان مصرف گاز دردورههای اوج مصرف، ذخیره گاز طبیعی به صورت مایع در قالب واحدهای قلهسایی میباشد. فرایندهای زیادی جهت استفاده در واحدهای قلهسایی وجود دارند که در این تحقیق از میان آنها، فرایند اکسپاندری-نیتروژنی با توجه به مزایای موجود جهت استفاده در واحدهای کوچک مایعسازی و قله- سایی انتخاب شده و شاخصهای عملکردی فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه تحقیق جهت بهبود بخش پیشسردکن آن، فرایند دواکسپاندری-نیتروژنی معرفی شده و اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد فرایند دو اکسپاندری-نیتروژنی با استفاده از تغییر پارامترهای کلیدی نظیر دبی مبرد درچرخهها، فشار میانی، دمای مبرد ورودی به اکسپاندر و دمای گاز خوراک ورودی به مبدل حرارتی دوم صورت گرفته است