سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران
بابک ناصرشریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران
محسن رحمانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران
احمد اکبری – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

آشکارسازهای گفتار / سکوت یکی از پر کاربردترین ابزارها برای بهبود و کد کردن گفتار محسوب می شوند که روشهاعی مختلف و متنوعی برای پیاده سازی آنها ارائه شده است. الگوریتمهای آشکارسازی گفتار / سکوت در حوزه زمان و یا در حوزه فرکانس عمل می کنند و هدف آنها افزایش دقت آشکارسازی و کاهش حجم محاسبات مورد نیاز برای پیاده سازی در سیستمهای زمان واقعی است. در مقاله حاضر با ارائه یک روش تخمین نویز پیوسته در حوزه ویولت، دو الگوریتم VAD مختلف در سطح فریم و در سطح زیر باند پیشنهاد شده است. نرخ تشخیص صحیح الگوریتم VAD پیشنهادی نشانگر عملکرد قابل قبول انهاست. همچنین بکارگیری الگوریتم VAD پیشنهادی در یک سیستم بهبود گفتار زمان واقعی در حوزه تبدیل ویولت، نشانگر توانایی VAD آن در بهبود کارایی الگوریتم حذف نویزز و بهبود سیگنال گفتار است.