سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید ملا – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد دخیل علیان – دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

سیستمهای رمزنگاری کلید عمومی هویت گرا را می توان به عنوان جایگزینی برای سیستمهای رمز کلید عمومی گواه گرا به ویژه هنگامی که مدیریت کلیدکارامد و سطح امنیت متوسط مورد نیاز باشد، تلقی نمود. ددر روشهای امضایی که تاکنون در این سیستمها پیشنهاد شده ، گریزی از دسترسی مرکز تولید کلید خصوصی به کلید خصوصی موجودیتها نیست و علیرغم فرض اعتماد بهاین مرکز همواهر امکان جعل امضای موجودیتها از سوی وی وجود دارد. در کاربردهای بسیار حساس لازم است کهکلید خصوصی فرد که به مظنور امضا به کار می رود صرفا در اختیار خود وی باشد. با این دید در این مقاله یک روش امضای دیجیتال هویت گرا که حتی توسط مرکز نیز قابلجعل نباشد پیشنهاد می شود. در این روش نیز همچون اغلب روشهای رمزنگاری هویت گرا از زوج نگارهای دو خطی که روی خمهای بیضوی تعریف می شوند بهره گرفته شده است.