سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سهیلا جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
در این مقاله تغییر ساختار تشکیل هیدرات مخلوط های متان- اتان- استون به کمک مدل واندروالس پلاتیو ((vdWP با استفاده از پارامترهای بهینه شده کیهارا (Kihara) توسط بلارد و اسلوانBallard and Sloan) ) برای ملکول های متان و اتان ، در3 دمای مختلف و 2 غلظت متفاوت استون پیش بینی شده است. همچنین ترکیب این دو گاز در فاز هیدرات محاسبه شده و نمودار فشار- کسر مولی متان در فاز گاز با مشخص کردن مناطق فازی برای این مخلوط گازی رسم شده است. استون تا غلظت 6 درصد مولی به عنوان یک تسهیل کننده شرایط تشکیل هیدرات برای متان شناخته می شود که در ساختار هیدرات متان تاثیر گذاشته و باعث بهبود شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات می شود.. با توجه به این خاصیت استون، می توان از این ترکیب در سیستم های جداسازی و ذخیره سازی گاز طبیعی در صنایع نفت و گاز استفاده کنیم. برای بررسی صحت مدل ارائه شده ابتدا مدل برای سیستم متان- اتان محاسبه و نقاط تغییر ساختارهیدرات مشخص شده است و نشان داده شده که نتایج انطباق بالایی با نتایج آزمایشگاهی دارد