سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی رضائی یوسفی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ
کارو لوکس – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ
بابک نجاراعرابی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ
بابک صالحی کسمایی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ

چکیده:

پیش بینی وقایع طبیعی از منظرهای گوناگون برای بشر حائز اهمیت است. یکی از این رخدادها وقوع سیلاب می باشد. هرگاه میزان دبی جریان آب در یک حوزه آبریز از حدی فراتر رود، پتانسیلوقوع سیل در این حوزه نیز افزایش می یابد. در نتیجه، آگاهی از آینده میزان دبی آب می تواند تا حد زیادی در کاهشخسارات ناشی از وقوع سیلات احتمالی مفید باشد. با اندازه گیری های انجام شده از مقدار دبی آب در یک حوزهابریز در فواصل زمانی مشخص، مشاهده شد که میزان دبی آب در یک حوزه آبریز از قابلیت پیش بینی پذیری برخوردار است. در این مقاله سعی شده است که دبی جریان آب حاصل از بارندگی در یک حوزه ابریز ، با استفاده از مدل های فازی چند عصبی خطی محلی پیش بینی شود. دو مدل، هر کدام با چهار افق پیش بینی در نظر گرفته شده اند که جداگانه بررسی شده و در نهایت مدل بهتری برای پیش بینی انتخاب گردیده است .