سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن فرهمندآذر – استادیار دانشکدة عمران دانشگاه تبریز
سیامک طلعت اهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة عمران دانشگاه تبریز
جواد حسن زاده – کارشناس ارشد دانشکدة عمران دانشگاه تبریز
سوسن فتحی – کارشناس ارشد دانشکدة عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

الگوریتم اجتماع مورچه ها یکی از جدیدترین روشهای بهینه سازی مبتنی بر طبیعت می باشد که در زمینه های مختلف کاربرد فراوانی پیدا کرده اند. در این مطالعه این روش برای پیش بینی ذخیره مخزن سد ها به کار برده شده است. پیش بینی مقادیر ذخیره سد، امکان یافتن سیاست بهینه بهره برداری از مخازن را افزایش داده، امکان برگشت سرمایه را درمدت زمان کمتری فراهم می سازد. چون الگوریتم اجتماع مورچه ها یکی از روشهای جستجوی جامع می باشد بدون نیاز به هیچ الگوریتم دیگری می تواند در زمینه پیش بینی ذخیره مخازن سدها مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه موردی، سد جیرفت می باشد که قبلاً با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق در مقایسه با نتایج روش الگوریتم ژنتیک،قدرت الگوریتم اجتماع مورچه ها را به اثباتمی رساند.