سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بهمن سبحانی – مدرس هنرستان و دانشگاه کارشناس ارشد عمران- سازه دانشگاه فنی و حرفه ای
عفت اساعیل زاده شهری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه وحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
با رشد و توسعه بکارگیری مصالح روشهای مختلف در علم بتن، دستیابی به یک مدل جهت پیش بینی و تخمین اثرات این تغییرات جهت صرفه جویی در انرژی و زمان می تواند اثر بخش باشد در همین راستا امروزه شبکه هاب عصبی مصنوعی به عنوان یک کلید سودمند در زمینه های مختلف مهندسی عمران بکار گرفت. از طرفی توجه و تمرکز روی مصالح جایگزین سیمان مانند خاکستر زغال روز به روز فزونی یافته است. بر همین اساس در این مقاله مدلی از شبکه های عصبی مصنوعی در جهت تخمین مقاومت فشاری 7 و 28 روزه و مقدار افت وزن بتن های ساخته شده و نیز تاثیر سولفات ها روی بتن ساخته شده با سیمان معمولی و خاکستر زغال در دو حالت عمل آوری بتن در آب آشامیدنی و آب با اسید سولفوریک 5 درصد بررسی کرد. متغیرهای طرح اختلاط در این تحقیق شامل سیمان، خاکستر زغال، نسبت آب به سیمان، ریز دانه و درشت دانه می باشد. ضمنا جهت ساخت مدل شبکه عصبی از نتایج آزمایشات محققان و مقالات علمی معتبر داخلی و خارجی 30 طرح اختلاط با درصدهای مختلف خاکستر زغال جایگزین سیمان استفاده شده است. مدلسازی شبکه عصبی در نرم افزار مطلب (Matlab)انجام گرفته و با بکارگیری مدل مناسبی از شبکه عصبی، ویژگی های سایر مواد سیمانی جایگزین سیمان و مقدار افت وزن و اثر سولفات را بدون انجام نتایج آزمایشگاهی میتوان تخمین شد. ضمنا بر اساس نتایج بدست آمده از نتایج آموزش و ارزیابی شبکه می توان گفت که این نتایج بسیار نزدیک به نتایج آزمایشگاهی می باشد.