سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
لیلا ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد
میر علی سیدی – عضو هیئت علمی، گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
شاهین اکبر پور – عضو هیئت علمی، گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:
با توجه به تغییر درخواست های کاربران و اضافه شدن درخواست های جدید نیاز به تغیر در ترکیب سرویس ها و اضافه و حذف نمودن سرویس ها در سرویس هاس مرکب به وجود می آید. با وجود قرارداد توافقات سطح سرویس، برای ارائه دهنده ی سرویس ارزیابی خصوصیات کیفی ضروری است. یکی از خصوصیات کیفی مهمی که در قرارداد توافقات سطح مطرح می شود، قابلیت اطمینان سرویس مرکب است. پس از تغییر در ترکیب سرویس اگر فرایند پیش بینی قابلیت اطمینان از ابتدا انجام شود، دارای هزینه ی زمانی زیادی خواهد بود. در این مقاله روشی مبتنی بر تعیین مسیر بحرانی ارائه شده است. سرویس مرکب ابتدا به مدل فرمال XBFG تبدیل می شود و سپس مسیر بحرانی جهت مشخص نمودن سرویس هی بحرانی تعیین شده و ذخیره می شود، و در نهایت قابلیت اطمینان سرویس مرکب اولیه پیش بینی می شود و پس از تغییر در ترکیب سرویس با در نظر داشتن مسیر بحرانی سرویس مرکب اولیه، مسیر بحرانی سرویس جدید با صرف زمان کمتر تعیین می شود و یم توان به پیش بینی قابلیت اطمینان سرویس مرکب جدید پرداخت.