سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ظریف – کارشناسی ارشد – قدرت دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه مهندسی
محمدحسین جاویدی – دانشیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده فردوسی

چکیده:

در فضای رقابتی صنعت برق و با شکل گیری بازارهای مختلف برای انرژی ، یکی ازمسائل با اهمیت که نقش کلیدی را در برنامه ریزی شرکت های تولید، خریداران و بهره بردار سیستم ایفا می کند. مساله پیش بینی قیمت برق می باشد. در این مقاله باارائهبا ارائه یک الگوریتم جدید، عملکرد آن را در پیش بینی قیمت برق در افق کوتاه مدت بررسی می نماییم. نتایج حاصل از شبیه سازی بر روی بازار برقخراسان و New England نشان دهنده قدرت بالای این الگوریتم در پیش بینی سیگنال قیمت در کوتاه مدت می باشد. این در حالی است که این الگوریت بسیار ساده بوده و پیچیدگی ندارد.