سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رضا حکیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی و رباتیک) دانشکده ف
سعید ستایشی – گروه مهندسی هسته ای (پرتوشناسی) دانشکده فیزیک و علوم هسته ای دانشگاه ص

چکیده:

همان طور که می دانیم رویت پذیری هلال ماه شوال یکی از دغدغه های کشورهای اسلامی و مسلمانان می باشد. از این رو تعدادی از علمای علوم نجوم معیارهای (روش هایی عددی) جهت پیش بینی رویت پذیری هلال ماه های جوان ارائه دادند. نگارنده نیز با مطالعات فراوان در مورد نتایج ارصاد معتبر نجومیی در ایران و جهان، ضمن داد ه کاوی برای اولین بار روش هوشمندیجهت پیش بینی رویت پذیری هلال ماه های جوان ارائه داده است. ابتدا گزارش های معتبر تعدادی از ارصاد موفق منجمین این حوزه گردآوری شد و با گزینش تعدادی از پارامترهای مهم حاضر در گزارشات ، بانک اطلاعاتی ایجاد شد. با استفاده از این بانک اطلاعاتی و شبکه عصبی – فازی تطبیقی (ANFIS) امکان پیش بینی مرز رویت پذیری هلال ماه هایجوان با ابزار اپتیکی و چشم غیر مسلح موردمطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل تست شد. در واقع این روش هوشمند قادر است مرز بین رویت پذیری باچشم مسلح را در مورد هلال های بحرانی با دقتی بیش از 95 درصد پیش بینی کند.